Fibromialgia.

La fibromiàlgia és una patologia crònica i complexa que provoca dolor muscular generalitzat que pot arribar a ser invalidant, associat a mal descans nocturn i fatigabilitat i que afecta les esferes biològica, psicològica i social dels pacients. La seva elevada prevalença fa de la fibromiàlgia un problema sanitari de primera magnitud, els criteris diagnòstics són fonamentalment clínics i la seva etiopatogènia encara no ha estat aclarida, la qual cosa dificulta encara més el seu estudi i el seu abordatge terapèutic. En el seu tractament és fonamental l’abordatge multidisciplinari i la rehabilitació és una part important d’aquest tractament.