TRACTAMENTS

Hiperhidrosi – hipersudoració: aixelles, palmell de les mans, plantes dels peus.

La hiperhidrosi es caracteritza per una excessiva producció de suor en un o diversos nivells del cos, condicionant les relacions personals i les activitats socials. Aquesta alteració sol iniciar-se en la infància o la pubertat i generalment dura tota la vida si no es realitza tractament. S’estima que el 3% de la població pateix hiperhidrosi primària; afecta d’igual manera a homes i dones. Es creu que es produeix per un sobre estímul del sistema simpàtic. En les seves formes més severes pot provocar fongs, descamació, mala olor, irritació i pigmentació de la piel.Las localitzacions més freqüents són:

Aixelles
Palmells de les mans
Plantes dels peus

El tractament de l’excés de sudoració requereix l’aplicació de toxina botulínica