Intralipoteràpia.

El seu principal efecte és l’eliminació del greix localitzat destruint els adipòcits. Està especialment indicat per eliminar els cúmuls de greix localitzat. Les zones de tractament més freqüents són abdomen, malucs, cuixes, genolls i braços.

La correcció utilitza una solució micro-gelatinosa aquosa, biocompatible i reabsorbible. El producte s’infiltra amb una agulla fina en el teixit adipós (intralipoterapia) en diverses sessions -habitualment unes 3 sessions per zona- amb un interval de 3-4 setmanes entre cada sessió.
La reducció de volum es comença a notar a partir de la tercera setmana. La tècnica pot completar-se amb l’aplicació dels ultrasons en aquesta àrea i és recomanable utilitzar durant els primers 4-5 dies mesures de compressió local (mitges, faixes).