Lesions musculars: contractures, elongacions, distensions.

En el món de l’esport (en realitat, en la majoria de la pràctica d’activitat física), són freqüents les lesions musculars que habitualment es deuen a una acumulació de fatiga, treball no realitzat correctament o condicions ambientals desfavorables. El diagnòstic i el tractament precoç milloren les circumstàncies.

Contractura muscular: Es defineix com una contracció involuntària del múscul o conjunt muscular, duradora o permanent en el temps. Es dóna per estimulació nerviosa excessiva, males postures o postures vicioses, traumatismes directes o indirectes.

Elongació muscular: És aquella lesió en la qual es dóna un estirament excessiu de les fibres musculars, sense arribar a provocar un trencament. es sobrepassen els límits fisiològics.

Distensió muscular: es defineix com un esquinçament parcial, hi ha solució de continuïtat d’algunes de les miofibril·les, amb reacció vascular local i moderada.

Esquinç muscular: aquí es dóna una major quantitat de fibres afectades, i per tant hi ha més reacció vascular afectant més superfície de la musculatura.