Lífting 8 punts. Lífting facial no quirúrgic.

La pèrdua de volum facial contribueix significativament a l’envelliment de la cara. Els dèficits de volum són el resultat de la pèrdua i reposicionament del greix facial, així com del remodelat ossi. El procediment es basa en una seqüència d’injeccions i punts específics que s’han d’adaptar a la base del perfil de cada pacient a fi d’aconseguir un resultat òptim.

Com actua el lífting a 8 punts?

Aquest lífting no quirúrgic, s’ha dissenyat per proporcionar un efecte lífting en pacients que han perdut volum o bé volen una millora estructural a fi d’accentuar determinats trets facials, indicat per a tot tipus de persones i amb un resultat natural.

Durada del tractament.

El resultat és immediat, encara que l’habitual és que el resultat òptim només pugui apreciar-se transcorregudes 2-4 setmanes. La durada del tractament és d’aproximadament 18 mesos.

Inconvenient.

Després de la implantació poden aparèixer envermelliment, inflor i hematoma al punt d’aplicació de l’agulla. La majoria dels efectes secundaris són de naturalesa lleu o moderada i desapareixen en uns pocs dies, en qualsevol cas, poden ocultar amb maquillatge. Però la recuperació és breu i pot reprendre la vida normal amb escassos inconvenients.