Lífting biològic per autoinducció no quirúrgic.

S’aplica en dues zones:

Facial dirigit a persones majors de 35 anys, que iniciïn ja els primers símptomes de flacciditat, tant com a tractament preventiu, com a tractament reparador de la flacciditat. Els fils de PDO (polydioxanona) s’insereixen en la dermis, activant els fibroblasts, capaços de generar col·lagen tipus I i tipus III, sent la pròpia pell la que genera uns nous “fils” naturals de col·lagen i induint l’autolifting biològic. Coll Els fils de PDO (polydioxanona) s’insereixen en la dermis, activant els fibroblasts, capaços de generar col·lagen tipus I i tipus III, sent la pròpia pell la que genera uns nous “fils” naturals de col·lagen i induint l’autolifting biològic. Es pot combinar amb altres tècniques com la mesoteràpia i diversos tractaments amb àcid hialurònic.