Linfedema.

El limfedema és l’acumulació anormal de líquid en el teixit tou a causa d’una obstrucció en el sistema limfàtic que ajuda a combatre infeccions i altres malalties. En general, el limfedema afecta els braços i les cames, especialment, en persones que han rebut tractament per un tumor de mama, de bufeta, pròstata etc. En ocasions, el limfedema apareix immediatament després d’una cirurgia o radioteràpia, però també pot aparèixer temps després de finalitzat el tractament. El tractament rehabilitador aporta un conjunt de tècniques el propòsit és eliminar l’edema i després procurar normalitzar la funció del sistema limfàtic generant conductes neolinfáticos.