Migranya crònica.

Un 13% de la població dels països desenvolupats pateixen migranyes, d’aquest percentatge el 20% tenen migranyes cròniques. Botox® (toxina botulínica-A), tractament per a les migranyes cròniques aprovat el febrer del 2012, ha demostrat la seva eficàcia en el tractament preventiu de noves crisis, provoca la disminució del nombre i la intensitat de les cefalees, produeix una reducció en el consum de fàrmacs durant les crisis i és un tractament segur i ben tolerat.