Altres patologies.

El metge rehabilitador és l’especialista de la funcionalitat i de la discapacitat. Atén nombroses patologies que afecten de forma clara a la funcionalitat i la qualitat de vida del pacient i del seu entorn. Per exemple, després d’un ictus més d’un 30% queda amb seqüeles funcionals severes. Altres malalties com l’esclerosi múltiple evolucionen en brots i té un clar impacte en la vida d’aquests pacients. També els nens poden veure afectats per patologies banals com desviacions de la columna, torticolis congènita, escurçaments musculars, lesions osteoarticulars i algunes més severes com la paràlisi cerebral infantil o altres malalties neuromusculars que cursen amb limitacions funcionals que precisen d’un abordatge interdisciplinari i un tractament precoç i en moltes ocasions continuat, per minimitzar els efectes negatius en el desenvolupament físic, emocional i social del nen. En tots aquests pacients la visió del metge rehabilitador i el posterior tractament condicionarà d’una manera determinant el grau de funcionalitat que mantindran o assolir aquests pacients, l’objectiu serà aconseguir la màxima recuperació i independència per a totes les activitats de la vida diària , sense oblidar l’impacte que tot això té en tota l’esfera familiar i social d’aquests pacients.

La valoració i el treball del metge rehabilitador també està indicat per a:

– Pacients pediàtrics tributaris de rehabilitació

– Pacients amb seqüeles post-ictus, esclerosi múltiple, parkinson -Pacients que han tingut un infart o malaltia cardiovascular

– Pacients amb malaltia pulmonar crònica – Pacients amputats

– Programes personalitzats.

El metge rehabilitador està preparat per al disseny de programes específics d’exercici físic en determinades patologies com: obesitat, diabetis o patologia coronària, malaltia arterial perifèrica, insuficiència renal i altres patologies