TRACTAMENTS

 

REHABILITACIÓ AL DOMICILI DEL PACIENT

 

Amb l’increment de l’esperança de vida, creix el nombre de pacients grans que, per la seva patologia, tenen dificultats per desplaçar-se a un centre sanitari. En aquests casos des de Espai Terapèutic Rehab s’ofereix la possibilitat de que un professional qualificat es desplaci al seu domicili per realitzar el tractament rehabilitador més adequat.