REHABIMATGE

El creixent augment de l’esperança de vida comporta conseqüències estètiques: queda l’empremta de l’envelliment, tant a homes com a dones. És un procés inevitable, sí; però la ciència moderna dicta una lliçó magistral: els anys no tenen per què fer estralls, no suposen la fi de valors tan apreciats en les societats avançades com la salut, el benestar i la bellesa.
L’objectiu de la Medicina Estètica és el de prevenir, millorar i tractar total o parcialment aquells aspectes antiestètics del pacient, per beneficiar la seva qualitat de vida. 
Els tractaments antiedat mitjançant l’ús de tècniques de diagnosi avançades, l’ús de les estratègies antiedat més eficaces aconsegueixen prolongar la qualitat de vida i recuperar la bellesa natural del pacient sense necessitat de cirurgia. Els tractaments estètics no quirúrgics guanyen popularitat dia a dia perquè són ràpids, indolors i més delicats que la cirurgia estètica, sense interferir en la vida quotidiana i amb resultats efectius i molt naturals.

TRACTAMENTS

La primera visita informativa la realitza un metge especialista, és gratuïta i inclou una valoració tant clínica com des del punt de vista funcional i estètic. Una valoració integral permet desenvolupar plans de tractament estètic personalitzats depenent de les necessitats de cada pacient.

“Treballem per al seu benestar”

MEDICINA ESTÈTICA CORPORAL

FINANÇAMENT

 

Els clients gaudeixen d’una primera visita gratuïta que inclou una valoració, tant clínica como des del punt de vista estètic, amb la finalitat de dissenyar un pla terapèutic estètic global, personalitzat i amb els temps més adequats per tal d’assolir els millors resultats estètics i recuperar la nostra bellesa natural sense necessitat de cirurgia.

Després d’aquesta valoració es realitza un pressupost detallat de tots els tractaments i tècniques que es realitzaran amb la conformitat i acceptació del/la pacient i de la Direcció del centre.

RehabImatge compte amb una assessoria per trobar el seu pla de pagament a mida mitjançant les col·laboracions externes que manté amb centres de finançament.