Mal d’esquena.

El 80% de la població patirà mal d’esquena almenys una vegada al llarg de la seva vida. El 45% de la població ha sofert una cervicàlgia en els últims 6 mesos. La Societat Reumatològica Francesa assenyala que les dorsàlgies agudes representen només un 10% dels dolors vertebrals aguts a qualsevol nivell. Segons la localització del dolor es tractés d’una: Dolor cervical: en els joves, les principals causes de dolor a les cervicals són els traumatismes, les contractures musculars i les postures inadequades mantingudes durant un temps, que sobrecarreguen la musculatura i activen els nervis del dolor. A més, l’estrès augmenta la rigidesa de la musculatura i dificulta la flexibilitat, i això pot provocar dolor. A més, pot anar acompanyat de vertigen o sensació d’inestabilitat. En canvi, en la gent gran, el principal motiu de dolor es produeix per canvis degeneratius dels ossos, com l’artrosi. Dolor dorsal: Són dolors originats en les vèrtebres dorsals. En el diagnòstic de les dorsàlgies és determinant tenir dades sobre l’edat del pacient, la seva professió, les activitats esportives que realitza, l’existència de traumatismes i els antecedents d’haver patit algun procés infecciós. Dolor lumbar: En general, la majoria dels episodis de dolor lumbar es deuen a trastorns mecànics associats a un ús inadequat de l’esquena i la columna, com a resultat d’un estil de vida sedentari o bé als canvis graduals relacionats amb l’envelliment. Al voltant del 10 per cent dels casos són producte d’una malaltia sistèmica. El dolor lumbar agut o de curt termini dura entre alguns dies i algunes setmanes. Si persisteix durant més de 6 mesos es considera crònic.