Tratamiento global del dolor.

Segons la International Association of the Study of Pain el dolor es defineix com “una experiència sensorial i emocional desagradable associada a un dany real o potencial del teixit, o es descriu en termes de l’esmentat mal”. El dolor afecta de forma rellevant la qualitat de vida del pacient amb importants conseqüències personals, familiars i laborals. La prevalença del dolor és elevada, predomina en dones i augmenta amb l’edat. La localització més freqüent són l’esquena, el cap i les extremitats inferiors. El dolor pot ser agut o subagut, però predomina el de llarga evolució, les causes poden ser molt diverses i es necessita un examen intensiu multidisciplinari per esbrinar la causa subjacent. El control del dolor aspira a aconseguir una desaparició perllongada del dolor i a millorar tot el possible la qualitat de vida del pacient.